DISTRIBUTION SYSTEM

VIDEO CLIP

ADVERTISEMENT

WEATHER

EXCHANGE RATES

CAD 0
CHF 0
EUR 0
GBP 0
USD 0

DISTRIBUTION SYSTEM

Đà Nẵng

Các cơ sở tại Đà Nẵng...

Công ty CP Kỷ Nguyên Mới

Phone: 0511. 8818695 - 0511. 6280009
Fax: 05113. 698730...

Công ty TNHH Thúy Hằng

Phone: 05113. 639691 - Fax: 05113. 642 833...

Công ty TNHH Nghĩa Phú

Phone: 05113. 767059 - Fax: 05113. 767 059...

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Mr Loc (Imp.&Exp.)
Tienlocimex@thepdana-y.com
(+84) 511 3841966
My status
Mrs Ha (Sales)
(+84) 511 3841000
My status
Mr Thien (Material)
thiendny@thepdana-y.com
(+84) 511 3841967
My status

THÔNG TIN LIÊN HỆ

        

DANA-Y STEEL JOINT STOCK COMPANY

+ Address: Road No.11B, Thanh Vinh Industrial Zone, Hoa Khanh Bac Ward, Lien Chieu District, Danang City
+ Tel: 0511 3841000 - 3841966 - Fax: 0511 3730718- 3732508
+ Email: dny@thepdana-y.com - http://www.thepdana-y.com