VIDEO CLIP

ADVERTISEMENT

WEATHER

EXCHANGE RATES

CAD 0
CHF 0
EUR 0
GBP 0
USD 0

SHAREHOLDERS

Công ty Cổ phần Thép Dana - Ý được cấp Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng

(12/07/2010 )
Ngày 08/07/2010, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã cấp Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng số 605/UBCK-GCN cho Công ty Cổ phần Thép Dana - Ý....

Thông báo giảm giá bán

(01/06/2010 )
...

Thông tin về ngày giao dịch đầu tiên

(05/05/2010 )
Căn cứ công văn số 59/CV-DNY ngày 28/04/2010 của CTCP Thép DANA - Ý về ngày giao dịch chính thức của cổ phiếu DNY, Sở GDCK Hà Nội thông báo về việc chính thức đưa cổ phiếu của CTCP Thép DANA - Ý vào giao dịch tại Sở GDCK Hà Nội với nội dung sau:...

Thêm cổ phiếu niêm yết trên Chứng khoán Hà Nội

(29/04/2010 )
Ngày 5/5 tới, 15 triệu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Thép Dana - Ý (mã DNY) sẽ chính thức niêm yết và giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)....

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Mr Loc (Imp.&Exp.)
Tienlocimex@thepdana-y.com
(+84) 511 3841966
My status
Mrs Ha (Sales)
(+84) 511 3841000
My status
Mr Thien (Material)
thiendny@thepdana-y.com
(+84) 511 3841967
My status

THÔNG TIN LIÊN HỆ

        

DANA-Y STEEL JOINT STOCK COMPANY

+ Address: Road No.11B, Thanh Vinh Industrial Zone, Hoa Khanh Bac Ward, Lien Chieu District, Danang City
+ Tel: 0511 3841000 - 3841966 - Fax: 0511 3730718- 3732508
+ Email: dny@thepdana-y.com - http://www.thepdana-y.com