VIDEO CLIP

ADVERTISEMENT

WEATHER

EXCHANGE RATES

CAD 0
CHF 0
EUR 0
GBP 0
USD 0

SHAREHOLDERS

Thương hiệu Thép Đà Nẵng - Ý sẽ có ngôi vị danh giá trên thị trường

(04/01/2010 )
Trong nhiều năm qua, thị trường cả nước và tại thành phố Đà Nẵng trải qua biết bao cơn ấm lạnh, giá cả trồi sụt liên tục và có lúc đứng trước tình trạng khan hàng, các nhà thầu và người tiêu dùng phải “xếp hàng” đợi sản phẩm vận chuyển về từ các nhà máy ở hai đầu đất...

Thép DANA-Ý sức mạnh của đoàn kết và tình thương

(04/01/2010 )
Là một doanh nghiệp, chúng tôi hiểu rõ nhiệm vụ chính trị mà Đảng, nhà nước, nhân dân thông qua các cổ đông giao cho đơn vị chính là bảo toàn và phát triển nguồn vốn xã hội. Vì vậy, thước đo đánh giá hoạt động của doanh nghiệp là lợi nhuận. Tuy nhiên đối với DANA-Ý lợi nhuận thuần...

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Mr Loc (Imp.&Exp.)
Tienlocimex@thepdana-y.com
(+84) 511 3841966
My status
Mrs Ha (Sales)
(+84) 511 3841000
My status
Mr Thien (Material)
thiendny@thepdana-y.com
(+84) 511 3841967
My status

THÔNG TIN LIÊN HỆ

        

DANA-Y STEEL JOINT STOCK COMPANY

+ Address: Road No.11B, Thanh Vinh Industrial Zone, Hoa Khanh Bac Ward, Lien Chieu District, Danang City
+ Tel: 0511 3841000 - 3841966 - Fax: 0511 3730718- 3732508
+ Email: dny@thepdana-y.com - http://www.thepdana-y.com