VIDEO CLIP

ADVERTISEMENT

WEATHER

EXCHANGE RATES

CAD 0
CHF 0
EUR 0
GBP 0
USD 0

Công ty cổ phần thép DANA-Ý được chấp thuận ngyên tắt niêm yết cổ phiếu trên sở giao dịch chứng khoáng Hà Nội

Thứ ba, 13/04/2010 - 02:26 AMCÔNG TY CỔ PHẦN THÉP DANA-Ý ĐƯỢC CHẤP THUẬN  NGUYÊN TẮC NIÊM YẾT CỔ PHIẾU TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Ngày 12/04/2010 Sở GDCK Hà Nội đã có Thông báo số 301/TB-SGDHN về việc chấp thuận nguyên tắc niêm yết cổ phiếu cho Công ty Cổ phần Thép DANA-Ý tại Sở GDCK Hà Nội với những nội dung sau:

- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

- Số lượng chứng khoán niêm yết: 15.000.000 cổ phiếu

- Giá trị chứng khoán niêm yết: 150.000.000.000 đồng

Cũng theo Công ty Cổ phần Thép DANA-Ý trong tháng 03 năm 2010 Công ty thu về lợi nhuận là 15 tỷ đồng, lũy kế 3 tháng đầu năm Công ty dự kiến lãi 20 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội là đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn niêm yết và các dịch vụ tư vấn khác cho Công ty Cổ phần thép DANA-Ý.

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Mr Loc (Imp.&Exp.)
Tienlocimex@thepdana-y.com
(+84) 511 3841966
My status
Mrs Ha (Sales)
(+84) 511 3841000
My status
Mr Thien (Material)
thiendny@thepdana-y.com
(+84) 511 3841967
My status

THÔNG TIN LIÊN HỆ

        

DANA-Y STEEL JOINT STOCK COMPANY

+ Address: Road No.11B, Thanh Vinh Industrial Zone, Hoa Khanh Bac Ward, Lien Chieu District, Danang City
+ Tel: 0511 3841000 - 3841966 - Fax: 0511 3730718- 3732508
+ Email: dny@thepdana-y.com - http://www.thepdana-y.com