VIDEO CLIP

ADVERTISEMENT

WEATHER

EXCHANGE RATES

CAD 0
CHF 0
EUR 0
GBP 0
USD 0

Thông tin về ngày giao dịch đầu tiên

Thứ tư, 05/05/2010 - 02:13 AM

Căn cứ công văn số 59/CV-DNY ngày 28/04/2010 của CTCP Thép DANA - Ý về ngày giao dịch chính thức của cổ phiếu DNY, Sở GDCK Hà Nội thông báo về việc chính thức đưa cổ phiếu của CTCP Thép DANA - Ý vào giao dịch tại Sở GDCK Hà Nội với nội dung sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu CTCP Thép DANA - Ý;

- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông;

- Mã chứng khoán: DNY;

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu;

- Số lượng chứng khoán niêm yết: 15.000.000 cổ phiếu;

- Giá trị chứng khoán niêm yết (theo mệnh giá): 150.000.000.000 đồng;

- Ngày giao dịch đầu tiên:  Thứ Ba, ngày 11/05/2010.

- Tổ chức tư vấn niêm yết: Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Mr Loc (Imp.&Exp.)
Tienlocimex@thepdana-y.com
(+84) 511 3841966
My status
Mrs Ha (Sales)
(+84) 511 3841000
My status
Mr Thien (Material)
thiendny@thepdana-y.com
(+84) 511 3841967
My status

THÔNG TIN LIÊN HỆ

        

DANA-Y STEEL JOINT STOCK COMPANY

+ Address: Road No.11B, Thanh Vinh Industrial Zone, Hoa Khanh Bac Ward, Lien Chieu District, Danang City
+ Tel: 0511 3841000 - 3841966 - Fax: 0511 3730718- 3732508
+ Email: dny@thepdana-y.com - http://www.thepdana-y.com