VIDEO CLIP

ADVERTISEMENT

WEATHER

EXCHANGE RATES

CAD 0
CHF 0
EUR 0
GBP 0
USD 0

Thông báo Kết quả hoạt động SXKD 06 tháng đầu năm 2010

Thứ tư, 11/08/2010 - 02:04 AMTheo báo cáo tài chính đã được soát xét bởi Công ty TNHH Deloitte, 06 tháng đầu năm 2010, Thép DANA-Ý đạt 32,99 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 115,7% so với cùng kỳ năm trước, đạt EPS 2.187 đồng. Bảng cân đối kế toán , Báo cáo hoạt động kinh doanh , báo cáo lưu chuyển tiền tệ

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Mr Loc (Imp.&Exp.)
Tienlocimex@thepdana-y.com
(+84) 511 3841966
My status
Mrs Ha (Sales)
(+84) 511 3841000
My status
Mr Thien (Material)
thiendny@thepdana-y.com
(+84) 511 3841967
My status

THÔNG TIN LIÊN HỆ

        

DANA-Y STEEL JOINT STOCK COMPANY

+ Address: Road No.11B, Thanh Vinh Industrial Zone, Hoa Khanh Bac Ward, Lien Chieu District, Danang City
+ Tel: 0511 3841000 - 3841966 - Fax: 0511 3730718- 3732508
+ Email: dny@thepdana-y.com - http://www.thepdana-y.com